transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Competing discourses in palliative care

Författare och institution:
Elisabeth Dahlborg Lyckhage (-); Eva Lidén (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
SUPPORTIVE CARE IN CANCER, 18 ( 5 ) s. 573-582
ISSN:
0941-4355
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
death, life, end
Postens nummer:
139387
Posten skapad:
2011-04-19 09:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007