transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spontaneous Resolution and Carbonation of Chiral Benzyllithium Complexes

Författare och institution:
Anders Lennartson (Institutionen för kemi); Jonas Sundberg (Institutionen för kemi); Tove Wiklund (Institutionen för kemi); Göran Hilmersson (Institutionen för kemi); Mikael Håkansson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, ( 19 ) s. 3029-3039
ISSN:
1434-1948
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Nyckelord:
absolute asymmetric-synthesis, alkyl phenyl sulfides, crystal-structures, organometallic reagents, configurational stability, grignard-reagents, diethyl-ether, solid-state, lithiation, crystallization
Postens nummer:
139371
Posten skapad:
2011-04-18 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007