transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medietrender i Norden 2011. Norden i Europa. Politik och trender

Redaktör(er):
Ulla Carlsson (Nordicom (-2012))
ISBN:
978-91-86523-19-0
Antal sidor:
59
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Nordicom, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
EUs mediepolitik är ämnet för 2011 års utgåva av Medietrender i Norden. I en första artikel ges en översikt över de frågor som nu är på EUs dagordning. Allt fler av politikens viktiga frågor rör den digitala världen och Internets roll i samhället. Ytterst handlar det om vems villkor som skall gälla, vem som ska äga och vems behov som ska tillfredsställas, d v s grundläggande demokratifrågor. I en andra artikel redovisas regleringar och andra åtgärder på EU-nivå som har konsekvenser för medlemsländerna. Den tredje artikeln innehåller några centrala reflektioner rörande public service-mediernas roll i dagens Europa. När det ekonomiska perspektivet är förhärskande, som det oftast är inom EU, är det svårt att finna utrymme för frågor som går utöver marknaden. Skriften innehåller även ett statistikavsnitt vars syfte är att ge en bild av det europeiska medielandskapet utifrån en rad olika aspekter. Sist i skriften återfinns en lista över aktuella offentliga utredningar och rapporter som har offentliggjorts i de nordiska länderna under det senaste året. Innehåll: Mediepolitiken i EU. Fri- och rättigheter alltmer i fokus (Anna Celsing), EU-regleringens påverkan på nationell mediepolitik (Henrik Selin), Public service-medierna i EU. Våga debattera helheten - inte enbart marknaden! (Marit Ingves), Aktuell statistik om medier i Europa (Ulrika Facht & Sara Leckner), och Medier och kommunikasjon: Aktuelle utredningar, rapporter og forslag i de nordiska land 2010-2011 (Terje Flisen).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
media statistics, media trends, media policy, regulations, public service, Nordic countries, Europe
Postens nummer:
139364
Posten skapad:
2011-04-18 15:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007