transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Erythropoietin: not just about erythropoiesis

Författare och institution:
Pietro Ghezzi (-); Myriam Bernaudinb (-); Roberto Bianchic (-); Klas Blomgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
LANCET, 375 ( 9732 ) s. 2142-2142
ISSN:
0140-6736
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Referred to by Department of Error, The Lancet, Volume 376, Issue 9739, 7–13 August 2010, Page 418
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
139330
Posten skapad:
2011-04-18 14:12
Posten ändrad:
2012-02-29 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007