transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Response to letter to editor by Jolobe 'Results have relevance for resolving discrepancies in the approach to population screening'

Författare och institution:
Wilhelm Ridderstråle (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Ott Saluveer (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); M. C. Johansson (-); A. Bergbrant (-); Sverker Jern (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Thordis Hrafnkelsdottir (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE, 267 ( 6 ) s. 635-635
ISSN:
0954-6820
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
left atrial size, risk
Postens nummer:
139329
Posten skapad:
2011-04-18 14:06
Posten ändrad:
2016-08-24 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007