transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Novel Method for Genotyping Hepatitis B Virus on the Basis of TaqMan Real-Time PCR

Författare och institution:
Sebastian Malmström (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Ida Berglin-Enquist (-); Magnus Lindh (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, 48 ( 4 ) s. 1105-1111
ISSN:
0095-1137
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
interferon therapy, clinical-outcomes, multiplex-pcr, a-f, subgenotypes, infection, subtypes, vietnam, strains
Postens nummer:
139300
Posten skapad:
2011-04-18 12:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007