transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The return to work after a neuropsychological programme and prognostic factors for success

Författare och institution:
Ann Björkdahl (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
BRAIN INJURY, 24 ( 9 ) s. 1061-1069
ISSN:
0269-9052
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
traumatic brain-injury, milieu-based neurorehabilitation, 11 years postdischarge, follow-up, acute predictors, self-awareness, rehabilitation, stroke, questionnaire, intervention
Postens nummer:
139288
Posten skapad:
2011-04-18 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007