transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gastroesophageal reflux disease in children and adolescents in primary care

Författare och institution:
Ana Ruigomez (Ej GU); Mari-Ann Wallander (Ej GU); Per Lundborg (Ej GU); Saga Johansson (Institutionen för medicin); Luis A. Garcia Rodriguez (Ej GU)
Publicerad i:
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 45 ( 2 ) s. 139-146
ISSN:
0036-5521
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
evidence-based consensus, term-follow-up, natural-history, symptoms, childhood, mechanisms, adults, esophagitis, definition, infants
Postens nummer:
139280
Posten skapad:
2011-04-18 12:11
Posten ändrad:
2011-04-18 12:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007