transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genome-Wide Association Study of Blood Pressure Extremes Identifies Variant near UMOD Associated with Hypertension

Författare och institution:
Sandosh Padmanabhan (-); Olle Melander (-); Toby Johnson (-); Anna Maria Di Blasio (-); Wai K. Lee (-); Davide Gentilini (-); Claire E. Hastie (-); Cristina Menni (-); Maria Cristina Monti (-); Christian Delles (-); Stewart Laing (-); Barbara Corso (-); Gerjan Navis (-); Arjan J. Kwakernaak (-); Pim van der Harst (-); Murielle Bochud (-); Marc Maillard (-); Michel Burnier (-); Thomas Hedner (-); Sverre Kjeldsen (-); Björn Wahlstrand (Institutionen för medicin); Marketa Sjogren (-); Cristiano Fava (-); Martina Montagnana (-); Elisa Danese (-); Ole Torffvit (-); Bo Hedblad (-); Harold Snieder (-); John M. C. Connell (-); Morris Brown (-); Nilesh J. Samani (-); Martin Farrall (-); Giancarlo Cesana (-); Giuseppe Mancia (-); Stefano Signorini (-); Guido Grassi (-); Susana Eyheramendy (-); H. Erich Wichmann (-); Maris Laan (-); David P. Strachan (-); Peter Sever (-); Denis Colm Shields (-); Alice Stanton (-); Peter Vollenweider (-); Alexander Teumer (-); Henry Voelzke (-); Rainer Rettig (-); Christopher Newton-Cheh (-); Pankaj Arora (-); Feng Zhang (-); Nicole Soranzo (-); Timothy D. Spector (-); Gavin Lucas (-); Sekar Kathiresan (-); David S. Siscovick (-); Jian''an Luan (-); Ruth J. F. Loos (-); Nicholas J. Wareham (-); Brenda W. Penninx (-); Ilja M. Nolte (-); Martin McBride (-); William H. Miller (-); Stuart A. Nicklin (-); Andrew H. Baker (-); Delyth Graham (-); Robert A. McDonald (-); Jill P. Pell (-); Naveed Sattar (-); Paul Welsh (-); Patricia Munroe (-); Mark J. Caulfield (-); Alberto Zanchetti (-); Anna F. Dominiczak (-)
Publicerad i:
PLOS GENETICS, 6 ( 10 )
ISSN:
1553-7390
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
tamm-horsfall protein, chronic kidney-disease, urinary-excretion, risk-factors, loci, nephropathy, feasibility, mutations, mortality, burden
Postens nummer:
139274
Posten skapad:
2011-04-18 12:07
Posten ändrad:
2013-01-29 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007