transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Boron Neutron Capture Therapy for glioblastoma multiforme: advantage of prolonged infusion of BPA-f

Författare och institution:
K. Skold (-); B. H-Stenstam (-); A. Z. Diaz (-); V. Giusti (-); L Pellettieri (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); J. W. Hopewell (-)
Publicerad i:
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA, 122 ( 1 ) s. 58-62
ISSN:
0001-6314
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
recursive partitioning analysis, malignant glioma, phase-ii, temozolomide, trial, pseudoprogression, radiotherapy, concomitant, management, features
Postens nummer:
139266
Posten skapad:
2011-04-18 12:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007