transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

And Which. A Note on (More or Less) Coordinated Relatives

Författare och institution:
Göran Kjellmer (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
ENGLISH STUDIES, 91 ( 4 ) s. 457-466
ISSN:
0013-838X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Postens nummer:
139265
Posten skapad:
2011-04-18 12:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007