transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

G-quadruplex structures in RNA stimulate mitochondrial transcription termination and primer formation

Författare och institution:
Paulina Wanrooij (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Jay Uhler (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Tomas Simonsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Maria Falkenberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Claes M Gustafsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 107 ( 37 ) s. 16072-16077
ISSN:
0027-8424
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
leading-strand origin, dna-replication, human genome, r-loop, polymerase, sequence, hybrid
Postens nummer:
139260
Posten skapad:
2011-04-18 12:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007