transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Eslicarbazepine acetate as adjunctive therapy in adult patients with partial epilepsy

Författare och institution:
Elinor Ben-Menachem (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); A. A. Gabbai (-); A. Hufnagel (-); J. Maia (-); L. Almeida (-); P. Soares-da-Silva (-)
Publicerad i:
EPILEPSY RESEARCH, 89 ( 2-3 ) s. 278-285
ISSN:
0920-1211
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
partial-onset seizures, antiepileptic drugs, refractory epilepsy, steady-state, double-blind, bia 2-093, pharmacokinetics, derivatives, mechanisms, efficacy
Postens nummer:
139258
Posten skapad:
2011-04-18 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007