transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Micrometer-sized thread-like and/or spherical particles in the first fraction of cerebrospinal fluid in patients with bipolar disorder

Författare och institution:
Ullvi Båve (-); Rolf Nybom (-); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Lennart Wetterberg (-)
Publicerad i:
BIPOLAR DISORDERS, 12 ( 3 ) s. 298-305
ISSN:
1398-5647
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
scanning electron-microscopy, lithium treatment, cytokine production, schizophrenia, protein, rationale, interview, albumin, csf
Postens nummer:
139255
Posten skapad:
2011-04-18 11:55
Posten ändrad:
2011-08-18 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007