transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Short Communication: Collagenated Cortico-Cancellous Porcine Bone Grafts. A Study in Rabbit Maxillary Defects

Författare och institution:
Ulf Nannmark (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Iman Azarmehr (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH, 12 ( 2 ) s. 161-163
ISSN:
1523-0899
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Nyckelord:
augmentation, adhesion
Postens nummer:
139241
Posten skapad:
2011-04-18 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007