transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

oWhere do you Think the Water Comes From?o Teacher-Pupil Dialogues about Water as an Environmental Phenomenon

Författare och institution:
Monica Sträng Haraldsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Lisbeth Aberg-Bengtsson (-)
Publicerad i:
SCANDINAVIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 54 ( 4 ) s. 313-333
ISSN:
0031-3831
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
science
Postens nummer:
139230
Posten skapad:
2011-04-18 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007