transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regulation of adult neurogenesis by stress, sleep disruption, exercise and inflammation: Implications for depression and antidepressant action

Författare och institution:
P. J. Lucassen (-); P. Meerlo (-); Andrew Stuart Naylor (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); A. M. van Dam (-); A. G. Dayer (-); E. Fuchs (-); C. A. Oomen (-); B. Czeh (-)
Publicerad i:
EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 20 ( 1 ) s. 1-17
ISSN:
0924-977X
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
rat dentate gyrus, chronic psychosocial stress, medial prefrontal cortex, hippocampal progenitor proliferation, antagonist mifepristone normalizes, cell-proliferation, major depression, prenatal stress, fluoxetine treatment, synaptic plasticity
Postens nummer:
139224
Posten skapad:
2011-04-18 11:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007