transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conceptualizing work-life balance in the Swedish life puzzle debate - is it just about time?

Författare och institution:
Linda Lane (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Familj, vardagsliv och modernitet, s. 83-98
ISBN:
978-91-86796-79-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
Nyckelord:
family, work, work-life balance, life puzzle, Sweden
Postens nummer:
139178
Posten skapad:
2011-04-15 15:47
Posten ändrad:
2011-04-15 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007