transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How Ideas Influence Decision-Making: Olof Palme and Swedish Foreign Policy 1965-1975

Författare och institution:
Ann-Marie Ekengren (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of History, 36 ( 2 )
ISSN:
0346-8755
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
foreign policy ideas Olof Palme
Postens nummer:
139154
Posten skapad:
2011-04-15 12:56
Posten ändrad:
2012-08-20 08:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007