transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The social embedding of infrastructure development

Författare och institution:
Åsa Boholm (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
European energy pathways: Pathways to sustainable European energy systems, red. F. Jonsson, s. 85-90
ISBN:
91-978585-1-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Alliance for Global Sustainability
Förlagsort:
Mölndal
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
järnvägar, vattenvägar, landsvägar, kommunikationer
Postens nummer:
139127
Posten skapad:
2011-04-14 17:23
Posten ändrad:
2011-04-14 17:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007