transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kinship and Property in Oromo Culture

Författare och institution:
Jan Hultin (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Proceedings of the Seventh International Conference of Ethiopian Studies, University of Lund, 26-29 April 1982. Edited by Sven Rubenson, s. 451-457
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1984
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
HUMANIORA
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Norh East Africa, Ethiopia, Oromo, kinship, descent, property, land-tenure
Postens nummer:
138823
Posten skapad:
2011-04-07 23:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007