transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is Aid the Capital Component Making Countries Efficient? A Non-Parametric Production Theory Approach

Författare och institution:
Ann Veiderpass (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Per-Åke Andersson (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Journal of Global Analysis, 2 ( 1 ) s. 27-47
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
138809
Posten skapad:
2011-04-07 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007