transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Primary aqueductal stenosis in adults

Författare och institution:
Magnus Tisell (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
ISBN:
LIBRIS-ID:8653148
Antal sidor:
76s (härtill 4 delarbeten)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Datum för examination:
2002-10-17
Tidpunkt för examination:
09.00
Lokal:
Patologens aula, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, kl 09.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Neurokirurgi
Nyckelord:
hydrocephalus, aqueductal stenosis, symptoms, shunt, endoscoptic third ventriculostomy, elastance, resistance to cerebrospinal fluid outflow, cerebrospinal fluid/ serum albumin ratio, Sulfatide
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/156772
Postens nummer:
138652
Posten skapad:
2011-04-05 16:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007