transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Makt, tro och motstånd - muslimska uigurer i Xinjiang och Kinas kommunistiska parti

Författare och institution:
Marie Carlsson (Institutionen för globala studier, asienstudier)
Publicerad i:
KINArapport, ( 1 ) s. 15-21
ISSN:
1404-185
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
HUMANIORA
Nyckelord:
Kina, Xinjiang, uigurer, muslimer, motstånd, KKP
Postens nummer:
138380
Posten skapad:
2011-03-28 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007