transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kristen tro, sexualitet och konsten att dö: thantofobi [diagnos], ars moriendi [botemedel]

Författare och institution:
Daniel Enstedt (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Lambda nordica, 15 ( 1/2 ) s. 83-103
ISSN:
1100-2573
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Systematisk teologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionssociologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionspsykologi
Nyckelord:
Sexualitet -- homosexualitet -- bisexualitet -- attityder -- svenska kyrkan
Postens nummer:
138348
Posten skapad:
2011-03-26 14:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007