transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Västsvensk demokrati i tid och rum

Redaktör(er):
Lennart Nilsson (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
ISBN:
978-91-89673-20--5
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
SOM-Institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I boken Västsvensk demokrati i tid och rum redovisas huvudresultat från de medborgarundersökningar som SOM-institutet genomfört i Västra Götaland sedan bildandet av det nya länet och etablerandet av Västra Götalandsregionen. I det inledande kapitlet analyseras medborgarnas inställning till den flernivådemokrati som vuxit fram under de senaste årtiondena i Västsverige med sju politiska nivåer i Göteborg stad. Forskare från Göteborgs universitet presenterar studier inom två huvudområden: Politik och ekonomi samt Medielandskap och kultur. Inom det första området analyseras västsvenskarnas syn på omvärlden och hur den förändrats över tid. Medborgarnas bedömningar av ekonomin under krisåren behandlas liksom synen på näringslivsfrågor och infrastruktursatsningar. Vilka konsekvenser anser kommuninvånarna att maktskiften får och hur kända och populära är politikerna på lokal och regional nivå är andra frågor som tas upp. År 2009 införde Västra Götalandsregionen möjligheten att välja mellan olika vårdgivare. I vilken utsträckning utnyttjades denna möjlighet och vad anser västsvenskarna om vårdvalsreformen? Inom området medier och kultur analyseras varför dagspressen tappar prenumeranter och den nya vågen av internetanvändare. Vid SOM-institutet bedrivs forskning om livsstil och kulturvanor och en bred redovisning och analys av västsvenska kulturvanor sedan 1999 presenteras. Dessutom analyseras kyrkovalen år 2009 mot bakgrund av tidigare forskning inom detta fält. Avslutningsvis blickas framåt mot Sveriges regionalisering, Varthän?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
demokrati, västsverige, näringsliv, infrastrukur, maksskifen, sjukvård, massmedia, internet, kultur, kyrkoval, regioner
Postens nummer:
138315
Posten skapad:
2011-03-24 16:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007