transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kommunalt ledarskap - före, under och efter krisen

Författare och institution:
Anna Cregård (Förvaltningshögskolan)
ISBN:
978-91-979052-0-6
Antal sidor:
4
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Kommunforskning i Västsverige KFi
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Kris beskrivs i litteraturen som prime time för ett starkt ledarskap att uppstå i organisationen. Här undersöks hur ledarskapet förändrats i de svenska kommunerna under den ekonomiska krisen under 2008-2009. Datamaterialet bygger på en rikstäckande enkät till landets kommunala ekonomichefer. Resultaten visar att ledarskapet är mer tillåtande vilket kan främja kreativitet och innovation, men det är också mer formellt. Den formella organisationen tar allt mer plats.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
ledarskap, kommun, ekonomisk kris
Ytterligare information:
Kapitel i KFI:s ROS-rapport
Postens nummer:
138236
Posten skapad:
2011-03-22 09:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007