transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nedsläckningen av polisradion gynnar inte trafiksäkerheten.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Borås Tidning den 20 mars 2011.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
RAKEL, polisradio, trafiksäkerhet, radiokommunikationssystem, media, kommunikation, information , Polisen
Postens nummer:
138223
Posten skapad:
2011-03-21 18:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007