transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att vara i en fristad. Berättelser om lindrat lidande inom palliativ vård

Författare och institution:
Joakim Öhlén (Institutionen för omvårdnad & Institutionen för pedagogik och didaktik)
ISBN:
91-628-4285-4
Antal sidor:
260
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Datum för examination:
2000-09-15
Tidpunkt för examination:
9.15
Lokal:
Inst för vårdped Pedagogen Mölndal lokal D3 50 kl. 09.15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Vårdpedagogik
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15134
Postens nummer:
138206
Posten skapad:
2011-03-21 14:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007