transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sustainable waste management in households - from international policy to everyday practise. Experiences from two Swedish field studies

Författare och institution:
Helena Åberg (Institutionen för hushållsvetenskap)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0436-1121 ; nr 150
ISBN:
91-7346-386-8
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Datum för examination:
2000-11-24
Tidpunkt för examination:
10.15
Lokal:
Aulan IHU Birger Jarlsgatan 3 kl. 10.15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15091
Postens nummer:
138204
Posten skapad:
2011-03-21 14:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007