transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Motivation och inlärning ur genusperspektiv. En studie av gymnasieelever på teoretiska linjer/program

Författare och institution:
Ann-Katrin Jakobsson (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0436-1121 ; nr 146
ISBN:
91-7346-383-3
Antal sidor:
242
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Datum för examination:
2000-10-20
Tidpunkt för examination:
9.15
Lokal:
lokal A3 51 Pedagogen, Mölndal kl.09.15
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/11893
Postens nummer:
138203
Posten skapad:
2011-03-21 14:20
Posten ändrad:
2011-03-21 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007