transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The politics of locality: Memories of District Six in Cape Town

Författare och institution:
Anna Bohlin (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Locality and belonging, s. 168-188
ISBN:
0-415-18282-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London & New York
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Memory, landscape, District Six, South Africa, politics of belonging
Postens nummer:
138194
Posten skapad:
2011-03-21 13:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007