transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nuclear Power and Climate Change - No Easy Fix

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Philosophical Comment Blog, ( 2011-03-12 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
climate change, nuclear power, risk
Postens nummer:
138084
Posten skapad:
2011-03-17 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007