transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Oromo ethnography

Författare och institution:
Jan Hultin (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Encyclopaedia Aethiopica, 4 ( O - X ) s. 59-61
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi ->
Kulturantropologi
Nyckelord:
Oromo, Etiopien, etnografi
Postens nummer:
138065
Posten skapad:
2011-03-16 23:07
Posten ändrad:
2011-03-16 23:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007