transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The structure of superantigen complexed with TCR and MHC reveals novel insights into superantigenic T cell activation

Författare och institution:
Karin Rödström (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Maria Saline (Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet); Gerhard Fischer (Institutionen för kemi); Vladislav Orekhov (Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet); B Göran Karlsson (Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet); Karin Lindkvist-Petersson (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
The 14th annual conference of the Swedish Structural Biology Nework, 2010,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Strukturbiologi
Postens nummer:
137908
Posten skapad:
2011-03-14 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007