transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some new theoretical tools for the study of electronically excited states of molecules

Författare och institution:
Jan Franz (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Technical University Chemnitz,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Organisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Teoretisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Annan kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
Nyckelord:
multi-reference methods, ab initio calculations, photo-chemistry, atmospheric reactions
Postens nummer:
137885
Posten skapad:
2011-03-11 16:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007