transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Symbolic Matrix Method for Solving Close-Coupled Scattering Equations

Författare och institution:
Jan Franz (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
XVIII European Conference on Dynamics of Molecular Systems, University of Coimbra at Curia-Anadia, Portugal, September 5-10 (2010),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Annan fysik ->
Matematisk fysik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Annan fysik ->
Beräkningsfysik
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Nyckelord:
scattering theory
Postens nummer:
137883
Posten skapad:
2011-03-11 15:54
Posten ändrad:
2011-12-13 15:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007