transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

‘Actualizable Potential, Reproduction and Embryo Research’

Författare och institution:
Ingmar Persson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Julian Savulescu (-)
Publicerad i:
Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 19 s. 51-60
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
137862
Posten skapad:
2011-03-11 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007