transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Polisen bör samverka med media

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Folkbladet den 11 mars 2011.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
RAKEL, polisens kommunikation, mediehantering, krisinformation, olycksjournalistik, avlyssning, polisradio
Postens nummer:
137847
Posten skapad:
2011-03-11 07:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007