transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Festival management innovation and failure

Författare och institution:
Carlsen Jack (-); Tommy Andersson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); J Ali-Knight (-); K Jaeger (-); R Taylor (-)
Publicerad i:
International Journal of Event and Festival Management , 1 ( 2 ) s. 120-131
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
137801
Posten skapad:
2011-03-10 15:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007