transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det är ingen självklar möjlighet för ungdomar

Författare och institution:
Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete); Emma Lyrdal (-)
Publicerad i:
Smålands-Tidingen 27 februari 2011,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Funktionshinder Studier
Postens nummer:
137723
Posten skapad:
2011-03-08 17:12
Posten ändrad:
2011-03-11 09:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007