transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mat vid diabetes. En systematisk översikt

Författare och institution:
Mette Axelsen (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Kjell Asplund (-); Göran Berglund (-); Christian Berne (-); Brita Karlström (-); Bernt Lindahl (-); Jonas Lindblom (-); Anders Norlund (-); Måns Rosén (-); Ewalotte Ränzlöv (-); Eva Toft (-); Inge-Bert Täljedal (-); Alicja Wolk (-)
ISBN:
978-91-85413-37-9
Antal sidor:
380
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Nyckelord:
systematisk litteraturöversikt diabeteskost
Postens nummer:
137680
Posten skapad:
2011-03-07 13:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007