transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Memoria traumática y esquizofrenia en Eterna memoria, de Ramón Hernández

Författare och institution:
Sofía García Nespereira (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Telar. Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, 7 s. 216–237
ISSN:
1668-3633
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Spanska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
137519
Posten skapad:
2011-03-02 13:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007