transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Studies on the molecular pathogenesis of extraskeletal myxoid chondrosarcoma and other cartilage tumors

Författare och institution:
Helene Sjögren (Institutionen för laboratoriemedicin , Avdelningen för patologi)
ISBN:
91-628-5505-0
Antal sidor:
54s (härtill 5 delarbeten)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Datum för examination:
2003-03-07
Lokal:
Patologens föreläsningssal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, kl. 13.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Extraskeletal myxoid chondrosarcoma, chondroblastoma, chondrosarcoma, spectral karyotyping (SKY), chromosome translocation, fusion oncogene, cDNA microarray, TEC, EWS, TAF2N, TCF12
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15792
Postens nummer:
137418
Posten skapad:
2011-03-01 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007