transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From Idealist-Entrepreneur to Corporate Executive: Provincial newspaper editors’ and publishers’ ways-of-thinking from the mid-1800s to the present

Författare och institution:
Monika Djerf-Pierre (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Lennart Weibull (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Journalism Studies, 12 ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Provincial Press Media History Leadership Media Management
Postens nummer:
137382
Posten skapad:
2011-02-28 22:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007