transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Institutional Evaluation of Università Degli Studi Palermo, Italy

Författare och institution:
Airi Rovio-Johansson (Gothenburg Research Institute (GRI)); T. Bull (-); K. Wosokinsky (-); R. Lewis (-); L. Deca (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
European University Association
Förlagsort:
Brussels
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Internationell pedagogik
Postens nummer:
137216
Posten skapad:
2011-02-22 15:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007