transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Social conditions and lifestyle among women with alcohol related problems

Författare och institution:
Kajsa-Lena Thundal (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för socialmedicin)
ISBN:
91-628-4650-7
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Datum för examination:
2001-03-02
Lokal:
Stora föreläsningssalen, byggnad 15 Vasa sjukhus, kl. 09.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Nyckelord:
women, alcohol, education, occupation, social network, leisure time, longitudinal, cross-over
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15200
Postens nummer:
137203
Posten skapad:
2011-02-22 13:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007