transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Language learners as actors, narrators and film editors

Författare och institution:
Sylvi Vigmo (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Berner Lindström (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Hans Rystedt (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Eurocall, New competencies and social spaces, Székesfehévar, Hungary, Sep 3-6,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Pedagogik
Postens nummer:
137157
Posten skapad:
2011-02-22 10:20
Posten ändrad:
2011-02-22 11:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007