transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barn som medforskare av matlandskap. Del 2: Meddesign

Författare och institution:
MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors, Chalmers & Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)); Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors, Chalmers & Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
CFK-rapport, ISSN 1653-7491; nr 2011:01
Antal sidor:
54 s
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Denna rapport handlar om barn som ”co-designers” eller meddesigners. Den redovisar den metodik vi arbetat efter och de erfarenheter vi gjort inom ramen för projektet Barn som medforskare av matlandskap (BAMM). Projektet var indelat i två faser: en första fas inriktad på barn som medforskare vilken redovisats i en tidigare rapport och en andra fas med fokus på barn som meddesigner vilken redovisas här. Rapporten beskriver hur arbetet i BAMM-projektets fas II lades upp, hur det genomfördes och vilka resultaten blev, dels i form av de konkreta resultaten av design-projekten, dels resultaten med avseende på de erfarenheter som gjordes med avseende på att involvera barn i designprojekt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik ->
Övrig annan teknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
meddesign, co-design, participativ design, barn
Postens nummer:
136986
Posten skapad:
2011-02-18 13:13
Posten ändrad:
2015-05-08 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007