transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of Climate Change on tundra bryophytes

Författare och institution:
Annika K. Jägerbrand (-); Robert G. Björk (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Terry V. Callaghan (-); Ron D. Seppelt (-)
Publicerad i:
Bryophyte Ecology and Climate Change, s. 211-236
ISBN:
978-0-521-75777-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Cambridge University Press
Förlagsort:
Cambridge, UK
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Terrestrisk ekologi
Nyckelord:
Arctic, Antarctic, Bryophytes, Climate Change, Mosses, Snowbeds, Tundra
Ytterligare information:
Editors: Tuba Z, Slack NG, and Stark LR
Postens nummer:
136938
Posten skapad:
2011-02-18 08:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007